HYPO NOE First Facility
Комплексен фасилити
мениджмънт от първа ръка

HYPO NOE First Facility е компания за компексни услуги по фасилити мениджмънт.
Като 100% дъщерно дружество на ХИПО НОЕ ГРУП и по този начин на провинция Долна Австия, ние сме стабилен и надежден партньор с богат опит във всички сфери на жизнения цикъл на един имот.

Професионална грижа на всички нива

Вярваме, че нашата задача е да запазим и повишим стойността на недвижимия имот.
Управляваме всички услуги, свързани със сградата и осигуряваме всички необходими ресурси.
Разглеждаме услугата „фасилити мениджмънт” цялостно, за нас от първостепенно значение са хората и комфортът в обслужваните от нас сгради.
Нашият спекър от услуги обхваща целия жизнен цикъл на недвижмимия имот. За това ние съдействаме по въпростите за енергийната ефективност, създаваме прозрачност в отчетността на разходите и оптимизираме текущите оперативни разходи.

HYPO NOE First Facility - Референции
Референции

Нашите услуги

  • Риъл Естейт мениджмънт
  • Техническа поддръжка на всички сградни инсталации
  • Проектов мениджмънт
  • Енергийно ефективни услуги
  • Строителни и ремонтни дейности