Контактни и регистрационни данни на фирмата

Фърст Фасилити България

ЕООД 1407 София, бул. Вапцаров 55, Експо 2000
Тел.: +359 2 9621384
Имейл: office.sofia@firstfacility.net

Упълномощени лица да представляват фирмата:
Радивое Нийемчевич / Управител и партньор
Димитър Георгиев / Управител

ДДС номер: BG131452307
Регистрационен номер: 131452307

Фото кредити:
Панорама София © Lukas Bischoff / 123rf