История

 

  • 1984 г. - Учредяване на дружеството
  • 2005 г. - Учредяване на дружества Фърст Фасилити в България, Румъния и Унгария
  • 2007 г. - Учредяване на дружество Фърст Фасилити в Северна Македония
  • 2008 г. - Учредяване на дружество Фърст Фасилити в Словакия
  • 2009 г. - Учредяване на дружество Фърст Фасилити в Сърбия
  • 2019 г. - г-н Георг Шпигелфелд и г-н Радивое Немчевич стават собственици на всички дружества Фърст Фасилити в страните от Централна и Източна Европа на 13 декември 2019 г. чрез придобиване на дружества Фърст Фасилити в България, Унгария, Северна Македония, Румъния и Словакия в допълнение към вече притежаваното от тях дружество Фърст Фасилити в Сърбия
  • 2020 г. - Учредяване на Фърст Фасилити в Словения
  • 2021 г. - Учредяване на Фърст Фасилити в Чехия

    Дружеството остава ангажирано с постигането на най-високо качество и най-добри резултати, вече признати от нашите клиенти, с изпълнението на бизнес стратегия за дълготрайно развитие, със заемането на водеща роля в управлението на сгради и с по-нататъшно разрастване в Европа.