Кои сме ние

Фърст Фасилити България ЕООД е част от  международната група компании  Фърст Фасилити, лидер в сферата на фасилити мениджмънта в Централна и Източна Европа, предоставящи пълен обхват от пропърти и фасилити  мениджмънт услуги.

Фърст Фасилити предлага първокласни услуги по интегрирано управление на сгради (УС) и управление на недвижими имоти (УНИ) в реномирани офис и жилищни сгради, търговски центрове и промишлени обекти.

Фърст Фасилити осъществява своята търговска дейност в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018 и ISO/IEC 27001:2013 и на други съответни международни стандарти, като гарантира най-високо качество на услугите, предоставяни във всички сегменти на фирмената дейност.