Защита на данните

фирма “NOE First Facility”
ООД Декларация за защита на данните, така както информация според Член 13 и 14 от DSGVO
[Datenschutz – Grundverordnung, Основна разпоредба за защита на данните]
Състояние 25.05.2018 г.


Ние, фирмата “HYPO NOE First Facility” ООД (“HYPO NOE“), Ви уведомяваме, как обработваме Вашите лични данни и какви права Ви се полагат според правото за защита на данните. Съдържанието и обхватът на конкретната обработка на данните зависят от съответно възложените от Вас, респективно уговорените с Вас продукти и услуги.

1. Отговорно лице за обработката на данните

“HYPO NOE First Facility” ООД
FN [номер на фирмената книга] 88229 z,
Второинстанционен съд Виена
Адрес: Фердинандщрасе 4, 1020 Виена
Тел: + 43(1)614 24
Електронен адрес: datenschutz@hyponoe.at

Може да се свържите с пълномощника по защита на данните на фирма “HYPO NOE“ както следва:

Господин магистър Томас Хофер
Адрес: Хипогасе 1, 3100 Санкт Пьолтен
Тел. : +43(0)5 90 910-1406
Електронен адрес: datenschutz(at)hyponoe.at


2. Обработени данни, цел, юридическа основа, предаване, продължителност на съхраняване

2.1. Използване на фирмената страница
В случай че сърфирате върху нашата фирмена страница (www.firstfacility.at), респективно я посещавате, ние обработваме някои от Вашите лични данни.

2.1.1 Категории на обработваните данни
В хода на това се събират следните лични данни:

 • дата и час на извикването на една страница от нашата фирмена страница;
 • Вашия IP-адрес;
 • наименованието на извикания файл и мига на извикването;
 • пренесеното количество данни;
 • дали извикването беше успешно;
 • наименование и версия на употребения от Вас Web- браузер;
 • уеб-страницата (URL), която Вие по-рано сте били посетили;
 • определени „бисквитки“.

HYPO

2.1.2 Цели на обработката на данните
Вашите данни се обработват за следните цели:

 • за да може за Вас тази фирмена страница,включително свързаните с нея услуги да се предоставят на разположение възможно най-добре и да се предприемат подобрения и нагаждания.
 • за да се изготвят статистики за използването;
 • а да могат да се различават атаки върху/срещу нашата уеб-страница, да се препятстват и изследват.


2.1.3. Юридическа основа на обработката
Ние обработваме Вашите лични данни въз основа

 • на Вашето съгласие за обработка на Вашите лични данни (член 6, алинея 1, буква „а“ от DSGVO [Datenschutz – Grundverordnung, Основна разпоредба за защита на данните], така както на Параграф 96, алинея 2 от TKG [Telekommunikationsgesetz,закон за телекомуникациите],
 • на нашия преобладаващ оправдан интерес според Член 6, алинея 1, буква «е» от DSGVO, който се състои в това фирмената страница да се оформя по-дружелюбно за ползвателите и да се препятстват евентуални атаки.


2.1.4. Предаване на Вашите лични данни
За това виж 3.

2.1.5. Продължителност на съхраняването
Принципно обработените от нас данни се съхраняват чак до отказа от съгласието. Едно по-дълго съхраняване може да се извърши, респективно е необходимо, за да се изследват установени атаки върху/срещу фирмената страница и вън от това само до приключване на меродавни срокове на давност, законови срокове за пазене или евентуални юридически спорове, при които се нуждаят от данните като доказателство.

2.1.6. Бисквитки
Бисквитките са малки текстови файлове и служат за това да се издирва честотата на ползването и броя на ползватели-те/ползвателките на нашата уебстраница. Чрез използването на нашата уебстраница Вие се съгласявате ние да внедрявате бисквитки. Във Вашите настройки на браузера Вие може да откажете приемането на бисквитки. Как това функционира в детайли, моля да вземете от Ръководството на Производителя на Вашия браузер. Ако вземате решение срещу определени технически и/или функционални бисквитки, то евентуално би могла да бъде ограничена функционалността на нашата уебстраница.

Ние употребяваме бисквитки (и то най-вече Universal Analytics ( Coogl-Remarking), една служба за уеб-анализа на фирма «Гугл Инк.» (“Google”), за да изготвяме анализи за използването на нашите уеб-страници. Ние можем да анализираме онлайн- държането по отношение на време, географско положение, вид и операционна система на употребявания уред (РС (личен компютър), лаптоп, таблет, мобилен телефон), употребени браузери и ползването на уеб-страниците. По такъв начин ние можем да оптимизираме предложението за информация за ползвателите/ ползвателките, така както възгледа върху различни уреди (РС (личен компютър), лаптоп, таблет, мобилен телефон) и браузери (например да се показва следващата канцелария).

Създадените чрез бисквитката информации за Вашето ползване на тази уеб-страница се прехвърлят като правило върху един сървър на „Гугъл“ в САЩ и там се запаметяват. Посредством активирането на IP- анонимизирането върху тази уеб-страница, Вашият IP-адрес на „Гугъл“ обаче преди това се съкращава в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други страни-членки на Спогодбата за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP-адрес се прехвърля върху един сървър на „Гугъл“ в САЩ и там се съкращава.

Произведените по такъв начин информации, Включително Вашият съкратен IP-адрес в анонимизирана форма (последните четири позиции не се показват, от което е възможно само едно друго локализиране), се пренасят върху нашия сървър и се запаметяват за цели на анализа. Те не се свързват с отнасящи се за лицата данни (личните данни, Б.Пр.). Информациите за Вашето използване на тази уеб-страница не се препредават по-нататък на други трети лица. Приведените по-горе бисквитки на фирмата „Гугъл“ остават запаметени върху Вашия краен уред, докато Вие ги изтриете.


2.2. Клиенти
Ние обработваме отнасящи се до продукти отнасящи се до лица (лични данни, Б.Пр.), които сме получили правомерно от Вас в рамките на едно (възможно) търговско отношение, така както от обществено достъпни източници (например емлячна книга, фирмена книга, регистър на обединенията).


2.2.1. Категории на обработени данни

 • Facility, адресни данни, данни за контакти, данни за договори
  УПЪТВАНЕ: Предметното изброяване представлява едно общо представяне на обичайно в хода на съответните продукти събрани и обработени данни. Последното не означава, че ние във всеки случай сме запаметили, респективно обработили всички от назованите по-горе Ваши данни. Ако Вие желаете да получите една персонализирана справка, то Вие може да попитате за нея в рамките на Вашето право на получаване на информация според Член 15 от DSGVO [Datenschutz – Grundverordnung, Основна разпоредба за защита на данните].


2.2.2 Юридическа основа на обработката

 • За изпълнение на (пред-) договорни задължения (Член 6, алинея 1, буква „б“ от DSGVO):
  Ние обработваме Вашите отнасящи се за лица данни (лични данни) за реализирането на договори за посредничество, управление на жилищния фонд, строително-мениджърски дейности. Вън от това ние обработваме Ваши отнасящи се за лица данни, в случай че това е наложително за реализирането на сключените с Вас договори.

 • За изпълнение на юридически задължения, на които ние сме подчинени, това съобразно Член 6, алинея 1, буква „в“ от DSGVO

2.2.3 Предаване на Ваши отнасящи се за лица данни (лични данни, Б.Пр.)
Виж по тази тема 3.


2.2.4. Продължителност на запаметяване
Ние ще запаметяваме Вашите назовани по-горе данни за назованите цели за времетраенето на търговското отношение (от завързване на отношения през реализацията та чак до приключването на един договор) така както вън от това съобразно законовите задължения за съхранение и документация. Споменатите произлизат между другото от:

 • Предприемаческия кодекс (UGB) (този кодекс се отнася за Австрия, Б.Пр.)
 • Федерална наредба за налозите (BAO),

Отгоре на това следва да се съблюдават при времетраенето на запаметяването законовите срокове за давност, които например според Всеобщия Граждански кодекс (ABGB) в определени случаи могат да възлизат на чак до 30 години (всеобщия срок за давност възлиза на 3 години), така както вън от това следва да се съблюдават гаранционни срокове и срокове за предоставяне на гаранции.

2.3. Маркетингови дейности

2.3.1. Категории на обработени данни
Адресни данни, контактни данни


2.3.2. Цели на обработката
Вашите данни се обработват за следните цели:

 • Изготвяне на индивидуални съгласувани с Вашите потребности предложения;
 • Покани за мероприятия на фирма “HYPO NOE” и нейните дъщерните дружества;
 • Изпращане на информации във връзка с продукти и услуги (също така за цели на маркетинга) посредством телефонни обаждания, факс и електронна поща (E-Mail, SMS, месинджър – сервизи)


2.3.3. Юридическа основа на обработката

 • При наличие на Вашето съгласие (Член 6, алинея 1, буква „а“ от DSGVO
  Когато ние обработваме Ваши отнасящи се за лица данни въз основа на Вашето съгласие, то това съгласие фиксира целта и обхвата на обработката на данните. Едно съгласие може да се отмени по всяко време, като една отмяна прави недопустима по-нататъшната обработка за бъдещето.
 • Въз основа на преобладаващи оправдани интереси според Член 6, алинея 1, буква „е“ от DSGVO.

Преобладаващият оправдан интерес на Банката съществува най-вече в следните случаи:

 • Анализ на маркетинговите дейности: Оправданият интерес се състои в замерването на ефикасността на нашите маркетингови дейности, така както в предлагането на подходящи продукти целенасочено на определени получатели;

Ние бихме желали да Ви обърнем внимание върху това, че на Вас ви се полага правото на отказ (виж Точка 7)


2.3.4. Предаване на Вашите отнасящи се за лица данни (лични данни, Б.Пр.)
Виж по тази тема Точка 3.


2.3.5. Времетраене на запаметяване
Обработката на Ваши отнасящи се за лица данни (лични данни, Б.Пр.) се извършва при прилагане на данните, за които Вие сте дали едно съгласие, чак до един отказ (виж по темата Точка 6). Ние ще продължаваме да запаметяваме данните за назованите цели за времетраенето на търговското отношение (от завързване на отношението през реализацията чак до приключването на един договор), така както вън от това съобразно законовите задължение за съхранение и документации. След като отпаднат легитимните цели, ние ще изтрием данните.


3. Предаване на Вашите отнасящи се до лица данни (лични данни, Б.ПР.)

Ваши данни се препредават в рамките на фирма “HYPO NOE” на лица, респективно на отдели/ведомства, които се нуждаят от тях за изпълнение на договорните, законовите и надзорно-правовите задължения, така както заради оправдани интереси или дейността по обработката въз основа на Вашето съгласие.

При наличие на законови задължения ние трябва да предаване Ваши отнасящи се до лица данни (лични данни, Б.Пр.) на обществени ведомства и институции (финансови служби).


4. Ваши права във връзка с отнасящи се до лица данни

Според валидното право Вие между другото сте в правото си

 • да подложите на проверка, дали и кои отнасящи се за лица данни ние сме запаметили за Вас и да получите копия от тези данни;
 • да изисквате корекцията, допълването или изтриването на Ваши отнасящи се до лица данни, които се обработват погрешно или не правомерно;
 • да изисквате от нас да се ограничи обработката на Ваши отнасящи се до лица данни;
 • при определени обстоятелства да откажете обработката на Ваши отнасящи се за лица данни (лични данни, Б.Пр.) или да се откажете от евентуално даденото преди съгласие за обработката, като при това един такъв отказ оставя незасегната правомерността на обработката чак до отказа виж по тази тема Точка 6);
 • да изисквате преносимост на данните;
 • да познавате идентичността на трети лица, на които се предават Ваши отнасящи де до лица данни, и да подавате жалби при учреждението за защита на личните данни (wwwn.dsb.gv.at) или на едно надзорно учреждение на друга страна-членка на ЕС, и то особено където се намира Вашето местоживеене или работно място.


5. Отказ от съгласия

Всяко от тези съгласия може по всяко време (писмено или електронно) да бъде отказано. Отказът следва да бъде отправен до Вашия клиентски съветник на фирма “HYPO NOE”, респективно до пълномощника по защита на личните данни посредством писмо до Datenschutz(at)hyponoe.

Обработката на отнасящи де до лица данни се извършва чак до отказ.

Установява се, че отказът важи ex nunc, това ще рече, че въз основа на съгласието от него остават незасегнати вече извършените обработки на данните. Фирма „HYPO NOE” се придържа обаче в това отношение към задълженията за заличаване съобразно Член 17 от DSGVO [Datenschutz – Grundverordnung, Основна разпоредба за защита на данните].

6. Възражение

Ние Ви обръщаме внимание върху това,че Вие имате правото, по причини, които резултират от Вашата особена ситуация, по всяко време да внесете възражение срещу обработката на засягащите Вас отнасящи се до лица данни, които ние обработваме въз основа на преобладаващи интереси; последното важи също така за едно опряно върху тези разпоредби формиране на профила [Profiling]. После фирма “HYPO NOE” няма да обработва повече тези отнасящи се да лица данни, освен ако тя не съумее да докаже наличието на принудителни заслужаващи защита основания за обработката, които вземат превес спрямо интересите, правата и свободите на засегнатото лице, или обработката служи на предявяването на искове, упражняването или защитата на юридически претенции.

Ако се обработват отнасящи се до лица данни, за да се извършва пряка реклама, то вие имате правото по всяко време да внесете възражение срещу обработката на засягащите Вас отнасящи се до лица данни за целта на подобна реклама; последното важи също така за формирането на профила [Profiling], в случай че то се намира във връзка с такава пряка реклама.


7. Задължение за оповестяване на данните

По отношение на онези отнасящи се до лица данни, които са наложителни за поемането и провеждането на търговското отношение и за чието събиране ние сме законово задължени, ние умоляваме да се предоставят. В случай че Вие не желаете последното, то за нас е невъзможно да влезем в търговско отношение, респективно да подготвим въпросния Договор с Вас, респективно да го сключим и/или да го продължим, заради което в този случай ние ще трябва да приключим съществуващи договорни отношения.

Данни, които не са наложителни за обосноваването на договора и изпълнението на договора, респективно не са законово необходими, не трябва да бъдат оповестявани. Съществува възможността да дадете Вашето съгласие за маркетингови дейности, която Вие на драго сърце може да получите чрез datenschutz@hyponoe.at