Пропърти мениджмънт

 • Представителство на собственика
 • Управление на наематели
 • Управление на потенциални клиенти
 • Контрол на доставчиците на услуги
 • Предоставяне на финансови услуги, фактуриране и одит
 • Управление на лизингови договори и предоставяне на административни услуги
 • Осъществяване на комуникация с външни доставчици на услуги
 • Отчитане
 • Управление на конференции и събития
 • Гарантиране на спазването на съответните закони и подзаконови актове
 • Довършителни работи