Специализирани услуги

Енергиен мениджмънт

  • обобщаване данните от измерванията
  • анализ на разходите
  • анализ на слабите места
  • оптимизиране на регулирането
  • енергиен одит

Законови изпитания

Инсталациите се инспектират така, че да бъдат спазени всички задължения и минимални изисквания по отношение на условията в помещенията. Поддръжките са ориентирани към законовите предписания, решения, норми и предписания на производителя.

24-часови спешни линии и отстраняване на неизправности

  • обезопасяване на системите
  • изграждане на авариен работен режим
  • бързо възстановяване всички функционалности на системите