Техническо обслужване

Наред с управлението на гаранциите, нашият вътрешен екип извършва техническа поддръжка на системите в сградата.

Те обхващат следните технически области:

 • отоплителни инсталации
 • вентилационни инсталации
 • охлаждащи и климатични инсталации
 • измервателна, регулираща и техника за управление
 • електро инсталации

Поддръжка на инсталации и системи

 • Извършване на поддръжката
 • проверка на функционалността
 • Протоколиране на поддръжката и тестови доклади

Инспектиране на инсталациите / регулиране

 • Проектен инженеринг при преустройства и модернизации
 • преоборудване, респективно изменение на сградния фонд
 • повишаване стандарта за използване на отделите системи в сградно – технически инсталации
 • енергиен мениджмънт и повишаване на енергийната ефективност

Проектен инженеринг при преустройства и модернизации

 • преоборудване, респективно изменение на сградния фонд – съществуващите сградно – технически инсталации
 • повишаване стандарта за използване на отделите системи
 • енергиен мениджмънт