Фасилити мениджмънт (ФМ) - консултиране

  • ФМ консултиране по време на строителството
  • Предоставяне на консултантски услуги относно екологично(то)
  • Енергиен мениджмънт
  • Развитие на процеса на ФМК
  • Изготвяне на тръжна документация за ФМ
  • Технически дю дилиджънс