Фасилити мениджмънт

 • Работа със система за управление на сгради
 • Техническо обслужване на всички технически системи и оборудване
 • Проверка на технически системи и оборудване
 • Предоставяне на услуги по почистване
 • Поддържане на зелените площи
 • Снегопочистване
 • Почистване на фасади
 • Контрол на вредителите
 • Охранителни услуги
 • Предоставяне на рецепционни услуги
 • Ежедневни проверки, контрол и координиране на всички предоставени услуги
 • Изготвяне на бюджети за оперативни и капиталови разходи
 • Здраве и безопасност
 • Проектен мениджмънт
 • Строително монтажни работи
 • Управление на отпадъците