Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънтът управлява пълния цикъл на сградни процеси. Най-общо услугата се разделя на три основни направления – техническо, инфраструктурно и търговско управление. В рамките на нашата дейност е включена координацията и изпълнението на всички услуги в тези направления. Благодарение на опита ни, широката мрежа от доставчици и специализирани подизпълнители, ние успешно подпомагаме нашите клиенти и предлагаме напълно интегрирана услуга.

Техническо управление на сгради

Техническото управление на сградата е свързано с разпределението и контрола на услугите. Основните дейности са свързани с техническите инсталации и създаването на комфорт в сградата. Поддръжката се извършва като се съобразява обезпечаването на техническото оборудване. Извършват се и преустройства и модернизации на съоръженията, както и оптимизация на разходите.

Техническото управление на сгради включва:

 • Поддръжки и инспекции
 • Инспекции
 • Оптимизация на разходи
 • Реконструкция и модернизация
 • Дежурства на разположение
 • Управление на складови наличности
 • Въвеждане в експлоатация
 • Управление на документацията

Инфраструктурно управление на проекта

Инфраструктурното управление осигурява добрия вид на недвижимия имот. За нас е приоритет комфорнтната и безопасна околна среда за клиентите, служителите и наемателите. В рамките на извършване на дейностите специално се следи спазването на съответните регламенти и нормативни актове за опазване на околната среда.

Инфрастуктурния сграден мениджмънт включва:

 • Охрана
 • Рецепция
 • Супервизия
 • Почистване
 • Организиране на събития
 • Управление на отпадъците
 • Управление и поддръжка на външните площи

Търговски сграден мениджмънт

Под търговско управление на сградата се разбира ефективна по отношение на разходите грижа за площите и сградите.

Риъл естейт мениджмънт на сградата включва:

 • Бюджетиране
 • Проследяване и контрол на разходите
 • Годишна рекапитулация
 • Управление на договори за наем
 • Комплексно обслужване на наематели/наемодатели
 • Проектен мениджмънт